Firemné kurzy

Firemné kurzy

Veľa firiem v súčasnosti obchoduje so zahraničím, respektíve majitelia firiem sú zo zahraničia. Od zamestnancov sa očakáva, že budú ovládať minimálne jeden svetový jazyk na dobrej úrovni. Ak máte záujem o vzdelávanie svojich zamestnancov, neváhajte a kontaktujte ma.

Veľa firiem v súčasnosti obchoduje so zahraničím, respektíve majitelia firiem sú zo zahraničia. Od zamestnancov sa očakáva, že budú ovládať minimálne jeden svetový jazyk na dobrej úrovni. Ak máte záujem o vzdelávanie svojich zamestnancov, neváhajte a kontaktujte ma.