Doučovanie

Doučovanie

Čo doučujem?

Doučovanie môže byť individuálne alebo skupinové. Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Anglický jazyk – všetky úrovne

Nemecký jazyk – všetky úrovne

Taliansky jazyk – všetky úrovne

Slovenčina pre cudzincov

Matematika – ZŠ, SŠ, VŠ

Čo doučujem?

Anglický jazyk – všetky úrovne

Nemecký jazyk – všetky úrovne

Taliansky jazyk – všetky úrovne

Slovenčina pre cudzincov

Matematika – ZŠ, SŠ, VŠ

Doučovanie môže byť individuálne alebo skupinové. Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.