doucimta.sk

Doučovanie online

Firemné kurzy

Kto som?

Volám sa PhDr. Eva Čapkovičová. Doučovaniu, firemným kurzom a online doučovaniu som sa profesionálne začala venovať už v júli 2008. Vzdelávanie prebieha online formou individuálne alebo skupinovo. Firemné kurzy je možné realizovať priamo vo firme.

Aká som?

  • Mám rada túto prácu.
  • Učím v priateľskej atmosfére, zodpovedne, profesionálne a hlavne trpezlivo.
  • Základom každého učenia je dobré vysvetlenie, niekedy aj viackrát.smile

Cieľ mojej práce

  • zlepšiť známku v škole
  • vytvoriť pozitívny vzťah študenta k predmetu
  • vysvetliť, ak niečo nebolo pochopené
  • naučiť komunikáciu a gramatiku zvoleného cudzieho jazyka
  • podporiť individuálny prístup a kreativitu
  • otvoriť nové možnosti, vzbudiť nadšenie a pomôcť prekonať prekážky
  • pripraviť na monitor, maturitu, prijímacie skúšky, skúšky na VŠ, ceritifikáty, štátnice